วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า(Anterior Pituitary Hormones)

โพรแลคติน(PRL)
-โครงสร้างคล้าย Growth hormone และ human placental lactogen
-ถูกสังเคราะห์จาก RER
-การถูกดูดนมจะกระตุ้นการหลั่งของโพรแลคติน 
-ทำให้เต้านมขยายขนาดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์ ทำให้น้ำนมไหลและยับยั้งการตกไข่จากการที่มันไปยับยั้งGnRH
-โพรแลคตินจะขึ้นสูงตลอดการตั้งครรภ์แต่น้ำนมจะยังไม่ไหลเพราะถูกยับยั้งด้วยProgesteroneซึ่งผลิตจากรกของลูก

โกรท ฮอร์โมน(Growth Hormone,GH)
-เป็น polypeptide hormone มีหน้าที่หลักในการควบคุมการเจริญเติบโต
-อยู่ภายใต้การควบคุมของ hypothalamus ซึ่งจะหลั่ง Growth hormone releasing hormone(GHRH)มากระตุ้นการหลั่ง และ Somatostatinมายับยั้งการหลั่ง
-Growth hormone ถูกหลั่งออกมาเพื่อตอบสนองต่อการออกกำลังกาย การบาดเจ็บ หรือภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดต่ำ
-Growth hormoneกระตุ้นให้ตับสร้างIGF1
-ผลของ GF และ IGF1 คือเพิ่มกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนและสลายไขมัน ลดการนำกลูโคสเข้าสู่เนื้อเยื่อ
-GH จะถูกหลั่งออกมาเป็นช่วงๆ เมื่ออายุมากขึ้นการหลั่งของฮอร์โมนจะลดลงเรื่อยๆ
-GH คล้าย glucagon,cortisol&epinephrine เพื่อตอบสนองต่อภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเพื่อที่จะเพิ่มน้ำตาลในเลือด

Adrenocorticotropic hormone
-เป็นโพลีเปปไทด์ฮอร์โมนซึ่งกระตุ้นให้ ต่อมหมวกไตส่วนนอก(Adrenal cortex) ให้ผลิต Corticosteroid
-สังเคราะห์โดย corticotropes ในต่อมใต้สมองส่วนหน้าเพื่อตอบสนองต่อ Corticotropin releasing hormone(CRH)

FSH
LH
TSH
MSH

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น